Skip Main Navigation

2018
BUsiness of the year

Visa Guide: Paano mag-migrate mula sa Pilipinas patungong U.S.

HANAPIN ANG VISA NA NARARAPAT SAYO
Phi family visa couple

Ang Boundless ang iyong best bet upang mapagtumpayan ang iyong pag-migrate.

Personalisadong suporta ang iyong makukuha habang lumilipat ka mula sa Pilipinas patungo sa U.S.

Marriage Green Card


K-1 Fiancé Visa


Mahigit 1,000 na pamilya ang natulungan ng Boundless mula sa Pilipinas noong nakaraang taon. Natulungan na namin ang mahigit 70,000 na pamilya sa nakalipas na dekada.

Narito ang detalye kung paano mag-apply para sa isang partikular na visa, makipag-ugnayan sa embahada ng U.S. sa Pilipinas, at higit pa:

Basahin ang pahinang ito sa Ingles.

K-1 Fiancé Visa

PANGKALAHATANG PROSESO

Mag-aaplay kaba para sa K-1 fiancé visa? Ang pangkalahatang proseso ng K-1 visa ay mukhang pareho para sa mga aplikanteng Pilipino at para sa mga aplikante na nagmumula sa ibang mga bansa. Karagdagang impormasyon sa K-1 para sa wait time, gastos, at mga requirements ay matatagpuan sa Boundless’ K-1 guide. Narito ang isang mas detalyadong breakdown ng mga gagastusin sa K-1 at processing times:


TIMELINE PARA SA MGA PILPINONG APLIKANTE

U.S Citizenship and Immigration ServicesErereview at epoproseso ang iyong Form I-129F 5 hanggang 7.7 na buwan
National Visa CenterPagpapadala ng instructions tungkol sa DS-160 at ipapaalam ito sa US embassy o sa consulate tungkol sa K1 petition3 hangang 4 na lingo
U.S. Embassy or consulateAng pag-iskedyul ng interview at ang pag-interview ng aplikante4 hanggang 6 na lingo
Ang kasalukuyang wait time para sa marriage-base green card ay mula sa 14 hanggang 36 na buwan, depende kung kasal ka sa isang U.S. Citizen o green card holder at kung saan ka kasalukuyang nakatira (hindi kasama ang mga posibleng delays)
KUNG ANG IYONG ASAWA AY…AT IKAW AY KASALUKUYANG NAKATIRA SA…IKAW AY MAGHIHINTAY NG…
U.S. CitizenNasa U.S.14 hanggang 28 na buwan
Nasa ibang bansa17 hanggang 24 na buwan
U.S. Green Card HolderNasa U.S.22 hanggang 36 na buwan
Nasa ibang bansa15 hanggang 23 na buwan
Ikumpara natin ang timeline, gastos, trabaho at mga travel options
K1 Fiance VisaCR1 Spousal Visa 
Sa oras na makapasok ka ng U.S.9 na buwan17 na buwan (kung naikasal sa U.S. Citizen)
Karagdagang Oras para sa Green Card14 na buwan0 na buwan
Babayaran sa USCIS$2960 para sa K1 + AOS$1,400 para sa CR1
Kelan ka pwedeng magtrabaho?11 na buwan matapos makapasok ng U.S.Agad-agad matapos makapasok ng U.S.
Kelan ka pwedeng umalis ng U.S.?11 na buwan matapos makapasok ng U.S.Agad-agad matapos makapasok ng U.S.
Saan gaganapin ang kasal?Sa loob ng U.S.Sa labas ng U.S.

ANG GAGASTOSIN PARA SA MGA PILIPINONG APLIKANTE


Marriage-Based Green Cards

PANGKALAHATANG PROSESO

Kung ikaw at ang iyong partner ay kasal na, o magpapakasal na, baka maisipan ninyong mag-aplay nalang din para sa marriage-based green card. Katulad ng K-1 visa, ang marriage-based green card process ay standard para sa mga Filipino applicants. Ang waiting time, gastos, at mga requirements ay nagbabago depende sa kung saan nakatira ang asawang Pilipino at kung ang nag-sponsor na asawa ay isang U.S. Citizen o permanent resident. Karagdagang impormasyon ang makikita para sa marriage-based green card guide ng Boundless. Narito ang isang mas detalyadong breakdown ng mga gastos at processing time para sa iyong partikular na sitwasyon:


TIMELINE PARA SA MGA PILPINONG APLIKANTE


ANG GAGASTOSIN PARA SA MGA PILIPINONG APLIKANTE


Anong visa ang dapat kung kunin?


Mag-migrate kasama ang mga anak

K-2 VISAS

Ikaw ba ay aalis mula sa Pilipinas kasama ang iyong mga anak? Kung ikaw ay mag-aaply ng K-1 visa, ang K-2 visa ay maaaring isang magandang opsyon para sa iyong pamilya. Ang K-2 visa ay maaaring gamitin ng mga anak ng isang K-1 fiancé visa holder upang makapasok sa Estados Unidos at mangibang bansa kasama ang kanilang magulang.

Matutulungan ka ng Boundless na isama ang iyong anak walang asawa na wala pang 21 taong gulang sa iyong K-1 fiancé visa application nang walang karagdagang bayad. Alamin ang mga karagdagang detalye tungkol sa kung ano ang aming maitutulong.

IR-2 CHILD VISAS

Kung ikaw ay isang U.S. citizen at ang iyong anak ay nakatira sa Pilipinas, maaari at posible na pwede kang maging sponsor para sa green card pamamagitan ng IR-2 child visa process. Karagdagang impormasyon sa proseso at mga requirements ay matatagpuan sa Boundless’ IR-2 guide.

U.S. Embassy Information

Ang lahat ng immigrant visa applications sa Pilipinas ay pinoproseso sa U.S. Embassy sa Manila.

U.S. Embassy in Manila

1201 Roxas Boulevard
Manila, Philippines 1000
Phone: (632) 5301-2000

Ang U.S. Embassy’s Visa Information at Appointment Service Center hotlines ay (+632) 8548-8223 at (+632) 7792-8988. Ang kanilang call center ay bukas Lunes hanggang Biyernes, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (Manila time) para sa inquiries at visa interview scheduling.

Phi couple visa family

Boundless Philippines Office Locations

Ang Boundless at ang aming partner company RapidVisa ay nakatulong na sa libu-libong pamilya mula sa Pilipinas — marami sa mga ito ay tinulungan namin nang personal, dahil may opisina kami sa Manila at Cebu City sa nakalipas na dekada!

Ang aming opisina sa Maynila ay matatagpuan sa tapat na kalye mula sa embahada ng U.S. at ang aming tanggapan sa Cebu City ay matatagpuan sa central business district.

Nag-aalok din ang aming mga customer service team sa Manila at Cebu City ng phone support at live chat in English, Tagalog at Bisaya, 7 days a week.

Special Considerations

Joint Sponsor Exemption — K-1 Visa

Mahalagang tandaan na hindi lahat ng K-1 visa application ay pinapahintulutan ang paggamit ng joint sponsors. Ang mga K-1 visa aplikants mula sa Pilipinas ay hindi makakapag-enlist ng mga joint sponsor para sa kanilang mga aplikasyon. Gayunpaman, posoible na magkapag-enlist ng joint sponsors para sa CR-1 at IR-1 spousal visa applications.

Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS)

Ang lahat ng mga Filipino nationals na naninirahan sa ibang bansa bilang isang fiancé(e) o asawa ng mga dayuhang mamamayan ay kinakailangang dumalo sa guidance and counseling session ng Commission on Filipinos Overseas (CFO) upang makuha ang Guidance and Counseling Certificate (GCC). Mahalagang tandaan na ito ay kinakailangan ng gobyerno ng Pilipinas, hindi ng gobyerno ng U.S.

Ang counselling session ay hindi bababa sa apat na oras layunin nito ang mabigyan ang aplikante ng sapat na impormasyon tungkol sa kasal at migration, ang mga kultural at lipunan sa paninirahan sa ibang bansa, pati na rin ang mga magagamit na network ng suporta para sa mga kababaihan.

Maaaring dumalo ang mga aplikante sa seminar sa opisina ng CFO sa Metro Manila, Metro Cebu, Davao City, o Clark Pampanga. Para sa karagdagang impormasyon sa bawat lokasyon, tingnan ang site ng CFO.

Certificate of No Marriage (CENOMAR)

Ang mga Filipino na nag-a-apply para sa K-1 visa at spousal visa ay kinakailangang magsumite ng “Certificate of No Marriage (CENOMAR)” para patunayan na legal silang makakasal sa kanilang U.S. citizen sponsor (at samakatuwid ay kwalipikadong mag-apply para sa visa na pinag-uusapan).

Ang CENOMAR ay dapat na inisyu ng Philippine Statistics Authority (PSA) at naka-print sa PSA security paper. Maaaring tumawag ang mga aplikante sa PSA sa 632-737-1111 para sa karagdagang impormasyon, o bisitahin ang kanilang website. Para sa mga aplikante ng spousal visa, ang sponsor (ang U.S. citizen o green card holder) ay kinakailangan ding kumuha ng CENOMAR. Ito ay upang matiyak na ang sponsor ay walang dating kasal sa Pilipinas na hindi pa nareresolba, at sila rin ay legal na makapagpakasal sa kanilang Filipino partner.

Philippines Marriage Certificate

Para sa mga marriage green card application kung saan nangyari ang kasal sa Pilipinas, ang mga aplikante ay kinakailangang magbigay ng official marriage certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority (PSA). Ang U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ay hindi na tumatanggap ng mga marriage certificate mula sa opisina ng lokal na civil registrar. Tandaan, kadalasan sa proseso nito ay maaaring tumagal ng hanggang dalawa o tatlong buwan upang makuha ang certified copy of the marriage certificatel sa ilang mga kaso. Ang isang photocopy ng orihinal na PSA certified marriage certificate ay karaniwang tinatanggap ng USCIS.

Work Visa Options

Kung interesado kang magtrabaho sa U.S., may ilang iba’t ibang opsyon sa work visa na pwede mong tuklasin. Ang bawat work visa ay may partikular na mga requirements, application process at duration. Ang ilang mga work visa ay maaaring magbigay daan patungo sa permanent residency sa U.S., habang ang iba ay inilalaan para sa short-term purposes lamang. Ang Boundless guide ay may ang iba’t ibang uri ng mga opsyon sa work visa, para matukoy mo kung aling landas ang pinakamainam para sa iyo.

Tourist Visa Options

Para sa short-term travel sa U.S., ang mga Filipino citizens ay kadalasang maaaring mag-aplay para sa tourist visa upang makapasok at manatili sa bansa for a certain period of time. Ang B-1/B-2 tourist visa ay isang temporary visa, non-immigrant visa na nagpapahintulot sa mga indibidwal na makapag travel sa U.S. para sa negosyo o turismo. Kung interesado kang travel sa U.S., mahalagang maunawaan ang mga requirements sa pagiging kwalipikado ng tourist visa at ang proseso ng aplikasyo.

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon sa gastusin,wait time, at mga kinakailangang dokumento para sa B1/B2 Visitor Visa, makakatulong ang Boundless at ang aming partner company RapidVisa. Learn more kung paano ka namin ginagabayan sa proseso ng tourist visa.

Financial Considerations

Ang paglipat sa U.S. at pag-navigate sa ibang financial system ay maaaring maging isang hamon. Ang Boundless ay may kapaki-pakinabang na tip sa finance tips at resources para sa mga bagong imigrante sa U.S. sa aming financial guide.

Ang aming financial guide ay nagbibigay ng impormasyon sa pagtatatag ng iyong financial footprint sa U.S., gaya nalang ng kung paano magsagawa ng banking services sa U.S. at kung paano maka build ng credit at kumuha ng credit card. Makakahanap ka rin ng mga kapaki-pakinabang na tip para sa pag-file ng mga buwis at pagkuha ng coverage ng health insurance bilang isang bagong imigrante.


Testimonya

“Boundless is amazing! It really helped me and my wife gather specific documents and have received proper guidance with it. Almost perfect! But I think there were times where it got a little bit delayed but no complaints!”

—Lawrence, Philippines

“Everything was very easy from the beginning to the end. What you’re doing is overdue: making a service like this available to everyone without having to pay thousands of dollars for an attorney.”

Adam, Boundless Review

—Charmay, Philippines

Boundless — for people who want the expertise
of an immigration lawyer, not the price tag.

Get green card checklist

Here’s why Filipino families are choosing Boundless:

Trusted by all

We’re Better Business Bureau-accredited and a 2018 BBB “Business of the Year” award winner.

Aiming to please

If you’re not satisfied with our services, we’ll fix the problem or provide a full refund.

Proven track record

We’re praised by customers and immigration officers and have helped thousands immigrate.